Over

 

De Kwaliteitskring regio Noord-Holland kwam op 28-09-1976 voor het eerst bij elkaar. De Vereniging Kwaliteitskring Noord-Holland, kortweg KKNH, is sinds 22-08-1990 ingeschreven bij de KvK.

KKNH heeft haar missie, visie en strategie vastgelegd en verzorgt een scala aan activiteiten gericht op kwaliteitszorg. Dit kunnen themabijeenkomsten zijn en bedrijfsbezoeken maar ook het netwerken voor leden staat hoog in het vaandel. Op die manier leren we van elkaars ervaring.

De activiteiten die KKNH organiseert zijn doorgaans alleen toegankelijk voor verenigingsleden en voor leden van andere Kwaliteitsverenigingen die bij het Landelijk Overleg Kwaliteitskringen (LOK) zijn aangesloten.

Aanmelding voor de nieuwsbrief of lidmaatschap van de vereniging kan via de website http://www.kknh.nl. Aspirantleden kunnen tegen betaling een bijeenkomst bijwonen om daarna te beslissen of ze lid willen worden.
Kosten van een individueel lidmaatschap bedragen € 50 per jaar, een bedrijfslidmaatschap kost € 150 per jaar. Bij een bedrijfslidmaatschap kunnen meerdere kwaliteitsfunctionarissen deelnemen aan de bijeenkomsten.
Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 1 september.

De LinkedIngroep KKNH is een groep waaraan ook niet-verenigingsleden kunnen deelnemen die wonen of werken in Noord-Holland of aangesloten zijn bij een van de andere Kwaliteitskringen. Ook op Twitter is KKNH te vinden.

 

%d bloggers liken dit: